Kontakt

Wyślij zapytanie
* pola wymagane
Administratorem Twoich danych osobowych jest MP Auto Sp. z o.o, dalej my.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
• podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej,
• innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie.

Mapa dojazdu


Dane firmy

MP Auto Sp. z o.o.
ul. Mińska 26a
05-071 Sulejówek
NIP: 8222355736
REGON: 365878330
KRS: 0000647472

Adres Korespondecyjny

MP Auto Sp. z o.o.
ul. Warszawska 1
05-310 Kałuszyn

Transport & Spedycja

Rafał Felczak
Kierownik ds. Transportu I Spedycji
+48 514 124 567

rafal@mpauto.com.pl

Dumitru Mindru
Spedytor Międzynarodowy
+48 882 120 404

dumitru@mpauto.com.pl

Biuro

+48 532 500 665
monika@mpauto.com.pl
biuro@mpauto.com.pl